Οικονομία
LIVE: ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Έρχονται μείωση προκαταβολής φόρου και φοροελαφρύνσεις - Κατατέθηκε τροπολογία

Τροπολογία που υλοποιεί εξαγγελθείσες φοροελαφρύνσεις, κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης προκαταβολής φόρου ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων

Φοροτεχνικό γραφείο (Shutterstock)
Φοροτεχνικό γραφείο (Shutterstock)

Η τροπολογία έρχεται να υλοποιήσει εξαγγελίες που έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση και περιλαμβάνει επίσης τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων και την επέκταση απαλλαγής της εισφοράς αλληλεγγύης και το 2022.

Στην τροπολογία συμπεριλαμβάνονται η μείωση προκαταβολής φόρου ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων στο 22% από το 24% η επέκταση της υφιστάμενης απαλλαγής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το 2022, όπως και αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Πώς διαμορφώνεται η προκαταβολή φόρου

Πιο αναλυτικά η τροπολογία, η οποία ψηφίζεται αύριο, προβλέπει τα εξής:

  • Μειώνεται σε 55% από το 100% το ποσοστό προκαταβολής φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων, για τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.
  • Μειώνεται σε 80% από 100%, που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.
  • Ορίζεται σε 70% το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.
  • Μειώνεται κατά 2%, από 24% που ισχύει σε 22%, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κατά ειδικότερα οριζομένων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

Με την τροπολογία πάντως παραμένει όπως είχε ήδη γίνει γνωστό στο 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

 Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης

Με άλλη ρύθμιση απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και συντάξεις, ενώ η απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, με την τροπολογία τροποποιείται ο μηχανισμός εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και μάλιστα αναδρομικά από τις 31/7/2020.

Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι, ποσοστό 60% επί των ποσών που καταβάλλονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 (και όχι μόνο κατά το οικονομικό έτος 2020, που ισχύει), από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους στους ΟΤΑ Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Προβλέπεται ότι εάν οι ΟΤΑ ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής υ.α. (παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4281/2014), το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να μην παρακρατείται.

 Αλλαγή στον υπολογισμό τελών κυκλοφορίας

Άλλη διάταξη προβλέπει τον επανακαθορισμό των πινάκων των επανακαθορίζονται τιμών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο), που λειτουργούν ως συντελεστές για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.) και δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε μειωμένο κατά 5% συντελεστή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων με άδεια κυκλοφορίας κράτους - μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί πριν από τις 1/6/2016, αντίστοιχα.

Τέλος, ορίζεται ότι από το φορολογικό έτος 2020  η καταβολή του claw back θα γίνεται ισόποσα εντός 5 φορολογικών ετών αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι εκτιμώμενες απώλειες εσόδων για τα κρατικά ταμεία ξεπερνούν τα 2,4 δις ευρώ έως το 2023 και αναμένεται να καλυφθούν από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 

Ολόκληρη η τροπολογία ΕΔΩ

Google NewsΑκολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

TAGS
#Τέλη κυκλοφορίας #φορολογία #ενοίκια #αυτοκίνητα #Επιχειρήσεις