Μενού
forologki-dilosi
Φορολογική δήλωση | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος, ο οποίος προβλέπει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων, αφού θέτει ουσιαστικά ένα ελάχιστο ποσό φορολόγησης. Αυτός ο «τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού» του φόρου μπορεί να αμφισβητηθεί εφόσον υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι τους οποίους αξίζει να αναφέρουμε.

Ποιοι λόγοι θεωρούνται αντικειμενικοί με βάση το νόμο;

Οι λόγοι περιλαμβάνουν:

α) στρατιωτική θητεία,

β) φυλάκιση,

γ) νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου,

ε) εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελτικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που συντρέχουν άλλοι λόγοι πέραν των ανωτέρω που προβλέπει ο Νόμος, ο υπόχρεος και πάλι να μπορεί να αμφισβητήσει τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του φόρου προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ότι το τεκμήριο του ελάχιστου ποσού φορολόγησης είναι «μαχητό».

Για παράδειγμα εάν κάποιος επιχειρηματίας προχώρησε σε κάποια ανακαίνιση ή σε κάποια αγορά επαγγελματικής στέγης και τα πραγματικά του εισοδήματα είναι λιγότερα από αυτά του τεκμαρτού, τότε μπορεί να διεκδικήσει να φορολογηθεί με βάση τα πραγματικά του εισοδήματα.

Στην περίπτωση αυτή θα διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να εξεταστεί αν τα βιβλία της επιχείρησης είναι σύννομα βάσει της φορολογικής νομοθεσίας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου, ο φόρος θα επιβληθεί κανονικά στον φορολογούμενο βάσει του τεκμαρτού υπολογισμού και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το αίτημα του γίνει αποδεκτό από την εφορία, τότε και μόνο τότε θα γίνει και η αντίστοιχη μείωση του φόρου.

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA