Χρίστος Δήμας
Κείμενο: Χρίστος Δήμας

Επενδυτικοί άγγελοι στην Ελλάδα 

Πολιτική

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας γράφει στο Reader.gr για τα φορολογικά κίνητρα στους «επενδυτικούς αγγέλους» για τις start-ups και εξηγεί το ελληνικό σχέδιο.

Το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα είχε ανέκαθεν μεγάλη δυναμική όμως δεν διέθετε πολλά από τα απαραίτητα εργαλεία που θα έδιναν στις νεοφυείς επιχειρήσεις την επιπλέον ώθηση που χρειάζονται για να κάνουν το παραπάνω βήμα σε υπερεθνικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν φορολογικά κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους, ένας θεσμός που σε αναπτυγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας έχει αποφασιστική σημασία στην εξέλιξη των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Η Ελληνική Πολιτεία για πρώτη φορά θέσπισε φορολογικά κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Elevate Greece. Τα κίνητρα στοχεύουν στην ουσιαστική αλλά και συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, αφού αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το Elevate Greece είναι το απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για τη στοχευμένη υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων προσφέροντας εξειδικευμένα κίνητρα και ευεργετήματα. Λειτουργεί ως η κύρια πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας και αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και ως ο συνδετικός κρίκος για την δικτύωση των φορέων καινοτομίας.

Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου ως επενδυτικού αγγέλου. Παράλληλα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Elevate Greece.

Ως επενδυτικός αγγελος ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

Επίσης, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του επενδυτικού αγγέλου και η διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επενδυτικών αγγέλων και των νεοφυών επιχειρήσεων.
 
Ο επενδυτικός αγγελος έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 € ανά έτος.
 
Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση είχε θέσει ως στρατηγική της προτεραιότητα να βελτιώσει η Ελλάδα σημαντικά τις επιδόσεις της στην καινοτομία. Το Elevate Greece είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να καλλιεργήσει τις συνθήκες που απαιτούνται ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Με τα φορολογικά κίνητρα για τους επενδυτικού αγγέλους έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα, σύντομα όμως θα ακολουθήσουν και άλλα.

*Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για Έρευνα και Καινοτομία, Βουλευτής Κορινθίας


Google NewsΑκολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.