Μενού
  • Α-
  • Α+

Οι νοσοκομειακοί γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να ανοίγουν ιδιωτικά ιατρεία και να εργάζονται παράλληλα σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ή κλινικές, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα οι γιατροί του ΕΣΥ είναι αποκλειστικής απασχόλησης και μάλιστα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η άσκηση ιδιωτικού έργου.

Προϋπόθεση για να εργάζονται οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί το να έχουν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, στα οποία απασχολούνται.

Γιατροί: Οι προϋποθέσεις

Η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου: «Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας άσκησης του ιδιωτικού έργου παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις:

  • Της μη άσκησης κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας και κάθε διασυνδεόμενης με αυτό Μονάδας Υγείας από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου.
  • Της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη:

  • α) για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα, ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής/κέντρου υγείας,
  • β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα, ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και
  • γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, το σύνολο των πράξεων του τμήματος».

Γιατροί: Οι ποινές

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με αυτό «εκτός από την άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και την άμεση καταγγελία της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο αζημίως.

Επιπλέον, η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας, συνεπάγεται την απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο (2) έτη και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος.

Η κύρωση της απαγόρευσης υποβολής νέας αίτησης επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και μετά από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κλήσης».

Τη σχετική άδεια στο γιατρό του ΕΣΥ, για να εργαστεί, παράλληλα, στον ιδιωτικό τομέα, την παρέχει ο διοικητής του νοσοκομείου ή του διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας όταν πρόκειται για Κέντρο Υγείας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού.

Γιατροί: Οι δυνατότητες

Οι δυνατότητες που δίνονται στους γιατρούς του ΕΣΥ για εργασία στον ιδιωτικό τομέα είναι:

«Oι ιατροί του ΕΣΥ δύνανται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος – τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης – εποπτείας των επαγγελματιών Υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων Υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες Υγείας υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτούς σχετικής άδειας».

Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Μαρτίου.

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA