Μενού
Αεροπλάνο
Αεροπλάνο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Στον εξορθολογισμό του καθεστώτος καταβολής υπερωριακών αμοιβών στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. «Η σχετική αναγκαιότητα υλοποίησης του εξορθολογισμού επιβεβαιώνεται και από πόρισμα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Υπουργού στις 28-11-2023», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.

«Σε αυτό το πλαίσιο, καλείται η ΥΠΑ να υποβάλει, εντός του 1ου τριμήνου του 2024, προτάσεις για την κατάλληλη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου καθεστώτος υπερωριακών αμοιβών του προσωπικού της, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών της και η απόδοση των αναλογουσών αμοιβών στους υπαλλήλους που απασχολούνται υπερωριακά, στη βάση ορθής και αντικειμενικής αποτύπωσης των υπερωριών.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η αποδέσμευση και καταβολή στο προσωπικό της ΥΠΑ των εκκρεμουσών υπερωριών της χρονικής περιόδου Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023, πλην των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο πειθαρχικού και μισθολογικού ελέγχου του πορίσματος της ΕΑΔ. Ως προς τους τελευταίους, ζητήθηκε από τη Διοίκηση της ΥΠΑ να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και αναδρομική περικοπή αναλογουσών πάσης φύσης αποδοχών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα της ΕΑΔ.

Τέλος, ζητήθηκε από την ΕΑΔ η διενέργεια καθολικού σχετικού ελέγχου στην ΥΠΑ, από τον Ιούνιο του 2023 και εφεξής, ή/και προγενέστερα εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την διακρίβωση της τήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου όσον αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την επιτήρηση της λειτουργίας των υπηρεσιών της και την απόδοση των αναλογουσών αμοιβών στο προσωπικό της. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταγραφής αυτών, θα υπάρξει – και πάλι – αναδρομική περικοπή αναλογουσών πάσης φύσης αποδοχών».

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA