Μενού
  • Α-
  • Α+

Κατά 55% είναι αυξημένη η απασχόληση στην Ελλάδα στην παραγωγή φαρμάκων και σκευασμάτων το διάστημα 2018-2021 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (2011-2017). Η απασχόληση στο στενό πυρήνα της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ελλάδα το 2021 διαμορφώθηκε στα 25,1 χιλ. άτομα, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση από το 2018 και έπειτα, σύμφωνα με έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Η απασχόληση είναι στις 21,8 χιλ. κατά μέσο όρο την περίοδο 2018-2021, αυξημένη κατά 55% σε σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 2011-2017.

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων παραμένει αρκετά υψηλό, με το 49,5% του συνόλου να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή 1 στους 2 εργαζόμενους, ενώ στη μεταποίηση το ποσοστό είναι 37,5% και στο σύνολο της οικονομίας 23,3%, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

Το 2021, οι απασχολούμενοι στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων αντιστοιχούν στο 0,7% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, ενώ αποτελούν το 7,0% της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο της μεταποίησης, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ των 27 (2,9%).

Ο κλάδος παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων κατέγραψε αύξηση της απασχόλησης σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) την περίοδο 2015-2020 κατά 18,5%, δηλαδή πραγματική αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας, έναντι αύξησης 4,7% στο σύνολο της μεταποίησης, ενδεικτικό της ανελαστικότητας εργασίας στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. 

Στο σύνολο της οικονομίας, η απασχόληση σε ΙΠΑ μειώθηκε κατά 4,1% τη ίδια περίοδο. Ταυτόχρονα, οι μισθοί και οι αμοιβές στον κλάδο φαρμάκου αυξήθηκαν κατά 38,2%, έναντι ενίσχυσης κατά 13,1% στη μεταποίηση και 7,2% στην οικονομία. Η μεγαλύτερη αύξηση των μισθών και των αμοιβών, έναντι της αύξησης της απασχόλησης αποτελεί ένδειξη ότι ο κλάδος ενσωματώνει υψηλά αμειβόμενους εργαζόμενους, χαρακτηριστικό το οποίο συνδέεται και με το υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το πλήρες ωράριο καθώς και αλλά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Το μέσο ωρομίσθιο στον κλάδο είναι διπλάσιο (16,4 ευρώ) έναντι της μεταποίησης (7,9 ευρώ) και σχεδόν τριπλάσιο έναντι του συνόλου της οικονομίας (6,0 ευρώ).

Αυξημένη η παραγωγή φαρμάκων - Στο 1,7 δισ. το 2020

Η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα σε αξία (ex-factory) προσέγγισε το 1,7 δισεκ. ευρώ το 2020, αυξημένη κατά 287 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2019, ενώ σε σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 2010-2017 (907 εκατ. ευρώ) είναι ενισχυμένη κατά 82%.

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων καταγράφει συνεχείς αυξήσεις από το πρώτο τρίμηνο του 2020 μέχρι τα τέλη του 2021, με αποτέλεσμα στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 να βρίσκεται στις 208 μονάδες, παρά την κάμψη, δηλαδή διπλάσια επίδοση από το 2015. Αντίστοιχη πορεία είχε και ο δείκτης παραγωγής στο μέσο όρο της ΕΕ27, ενώ βρίσκεται στις 156 μονάδες στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή είναι κατά 56% αυξημένος σε σύγκριση με το 2015. 

Συνολικά το 2021 ο δείκτης στην Ελλάδα είναι κατά 13% αυξημένος σε σύγκριση με το 2020, έπειτα από την ίδια αύξηση του 2020 (+14%), ενώ στην ΕΕ27 ο δείκτης αυξήθηκε στο σύνολο του 2021 κατά 17%.

Ο κύκλος εργασιών της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, επίσης σημειώνει συνεχή άνοδο από τις αρχές του 2020 και βρίσκεται στις 185,7 μονάδες στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, έναντι 141 μονάδων στην ΕΕ27. Σημειώνεται ότι ο δείκτης κύκλου εργασιών στην ΕΕ27 κατέγραψε μείωση στα τέλη του 2020. Στο σύνολο του 2021 ο δείκτης είναι αυξημένος κατά 12% στην Ελλάδα και 13% στην ΕΕ27.

Η προστιθέμενη αξία του κλάδου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων διαμορφώθηκε στα 1,36 δισεκ. ευρώ το 2020, αποτελώντας το 6,9% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης σε όρους εθνικών λογαριασμών, παρουσιάζοντας αυξητική τάση από το 2017.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διεθνών και εγχώριων εργοστασίων αποτελεί βασικό πυλώνα της φαρμακευτικής δραστηριότητας στην χώρα. Συγκεκριμένα, το 34% των φαρμάκων παράγεται σε εγχώρια εργοστάσια και σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής με εξειδικευμένο προσωπικό ενώ, σύμφωνα με την έκθεση, με κατάλληλα κίνητρα η εγχώρια παραγωγή διεθνών φαρμάκων μπορεί να αυξηθεί.