Μενού
  • Α-
  • Α+

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σκοπεύει να ρυθμίσει το καθεστώς λειτουργίας των εταιρειών που διαθέτουν στο κοινό τα escape rooms, κυρίως σε σχέση με τη συμμετοχή ανηλίκων.

Με την τροπολογία ορίζεται πως για τα ζητήματα που αφορούν τις προδιαγραφές και τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών ζωντανής διαδραστικής ψυχαγωγίας, που συνίσταται στη διαφυγή από θεματικά δωμάτια, μέσω της επίλυσης γρίφων και της αντιμετώπισης νοητικών και άλλων προκλήσεων (escape rooms) θα εκδοθεί υπουργική απόφαση, για την οποία προηγουμένως θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.

Η γνώμη της Επιτροπής θα αφορά την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών. Η επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός 30 ημερών, διαφορετικά η απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτή.