Μενού
eforia
Φορολογικές δηλώσεις | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Οι δαπάνες μιας επιχείρησης αποτελούν τη γραμμή άμυνάς της έναντι της φορολογίας επομένως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού μέσω αυτών έχει τη δυνατότητα να πληρώνει λιγότερο φόρο.

Υπάρχουν όμως δαπάνες, οι οποίες εάν δεν πληρούν κάποιες συγκριμένες προδιαγραφές, σε περίπτωση ελέγχου θα απορριφθούν, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να πληρώσει φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι κατηγορίες εξόδων που δεν «μετράνε» για την εφορία

Δαπάνες Ενοικίου

Σε περίπτωση που η πληρωμή του ενοικίου δεν πραγματοποιηθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής τότε το συγκεκριμένο έξοδο θεωρείται μη εκπιπτόμενο δηλαδή δε λαμβάνεται υπόψη ως έξοδο της επιχείρησης. Ακόμα και στην περίπτωση που έχει πληρωθεί, αλλά η πληρωμή έχει γίνει με μετρητά, η επιχείρηση δεν δικαιούται να εκπέσει το συγκεκριμένο έξοδο.

Δαπάνες πληρωμής μισθοδοσίας

Οι πληρωμές μισθοδοσίας που πραγματοποιούνται προς τους εργαζόμενους μίας επιχείρησης και δεν πραγματοποιούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, δεν εκπίπτουν από τα έξοδά της. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση εάν διαπιστωθεί από έλεγχο της εφορίας η συγκεκριμένη παράβαση, τότε η επιχείρηση θα κληθεί να πληρώσει το φόρο που είχε «γλιτώσει» επιβαρυμένο από πρόστιμο και προσαυξήσεις.

Δαπάνες άνω των 500€

Οι δαπάνες (τιμολόγια εξόδων) άνω των 500€ που δεν εξοφλούνται με τραπεζικά μέσα πληρωμής θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο εικονικά , με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μη δικαιούται να εκπέσει το συγκεκριμένο έξοδο. Μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρόστιμο που θα πληρώσει η επιχείρηση θα είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας του τιμολογίου. Εννοείται ότι και σε αυτή την περίπτωση, εάν πραγματοποιηθεί έλεγχος τότε η επιχείρηση θα πληρώσει το φόρο που είχε «γλιτώσει» επιβαρυμένο από πρόστιμο και προσαυξήσεις.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής νοείται:

  • Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
  • Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,
  • Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,
  • Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
  • Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA