Μενού
 • Α-
 • Α+

Κοινή πλατφόρμα διαχείρισης για τα οχήματα, από όπου πλέον μπορεί να γίνεται τόσο η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας (που έχουν πάρει παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021) όσο και η θέση σε ακινησία ή σε κίνηση των οχημάτων ξεκίνησε να λειτουργεί με την είσοδο του νέου χρόνου στη διεύθυνση https://www.aade.gr/mycar.

Στην κοινή πλατφόρμα η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxis και στη συνέχεια εμφανίζεται οθόνη με την επιλογή «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων» και «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία».

Image removed.

Ενώ με την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας υπάρχει η σχετική εξοικείωση, για την ηλεκτρονική κατάθεση ή ανάληψη των κατατεθειμένων πινακίδων, ισχύουν τα εξής:

 1. Τα επιβατικά ΙΧ οχήματα και οι μοτοσικλέτες τίθενται εφεξής σε ακινησία ηλεκτρονικά, χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) στις οικείες εφορίες.

 2. Για την έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν τη λήξη της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (πριν την 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας) ή τη λήξη της παράτασης. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, γίνεται δεκτή αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης από τέλη κυκλοφορίας. Ειδικά φέτος η προθεσμία για την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.

 3. Η ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους ή προηγούμενων ετών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης για ηλεκτρονική θέση του οχήματος σε ακινησία.

 1. Μετά την θέση του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά, οι πινακίδες αφαιρούνται από το όχημα και φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο, τα ακριβή στοιχεία του οποίου δηλώνονται υπευθύνως κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Η ψηφιακή διαδικασία κατάθεσης των πινακίδων

1. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται στην πλατφόρμα mycar.aade. gov.gr. Για την είσοδο του χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, και επιλέγει «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία». Στην εφαρμογή εμφανίζεται το σύνολο των επιβατικών ΙΧ οχημάτων και μοτοσικλετών ιδιοκτησίας του, ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέγει το όχημα ή την μοτοσικλέτα, το οποίο ή την οποία θέλει να θέσει σε ακινησία και εφόσον η κατάστασή του/της είναι «σε κίνηση» υποβάλει το αντίστοιχο αίτημα. Στη δήλωση που εμφανίζεται προς συμπλήρωση και η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η αποδοχή του κειμένου και, εφόσον γίνει η αποδοχή, ζητείται η συμπλήρωση τουλάχιστον των εξής πεδίων:

α) ο ακριβής χώρος φύλαξης του οχήματος (ΤΚ, πόλη, οδός, αριθμός), β) δήλωση αν ο χώρος φύλαξης είναι ιδιόκτητος (ιδιωτικό πάρκινγκ), μισθωμένος (ενοικιαζόμενο πάρκινγκ) ή παραχωρημένος (παραχωρημένο πάρκινγκ).

2. Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την υποβολή του αιτήματος θέσης σε ακινησία, το αίτημα διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν και τους αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXIS. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων, οι ιδιοκτήτες, ενημερώνονται, με όμοιο σχετικό μήνυμα ή με αντίστοιχο e-mail εφόσον έχουν δηλώσει διεύθυνση e-mail στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για τη θέση του οχήματος σε ακινησία. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης ακινησίας είναι η ημερομηνία θέσης του οχήματος σε ακινησία.

3. Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης ακινησίας επιτρέπεται μόνο εντός της ημέρας οριστικοποίησης της δήλωσης και θέσης του οχήματος σε ακινησία και περιοριστικά μόνο για την αλλαγή του τόπου φύλαξης του οχήματος.

Περιπτώσεις δήλωσης ακινησίας στην εφορία

Στην Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να δηλωθεί η ακινησία του οχήματος στις εξής περιπτώσεις:

 1. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

 2. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

 3. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί

 4. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.

 5. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.

 6. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.

 7. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.

 8. Πλειστηριασμού του οχήματος.

 9. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου.

 10. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

 11. Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, η ακινησία του οχήματος δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας Εισοδήματος του αποβιώσαντος.

Άρση ακινησίας

Για τα οχήματα που έχουν τεθεί σε ακινησία, η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας mycar.aade. gov.gr εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για την περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη/κάτοχο, οι κληρονόμοι αυτού θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. Αιτήματα άρσεων ακινησίας για τα οποία δεν εμφανίζεται είτε έγκυρη πληρωμή είτε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν οριστικοποιούνται και διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός μηνός.

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA