Μενού
  • Α-
  • Α+

Βάσεις: Συνολικά 56.942 είναι οι νέοι φοιτητές που μπαίνουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τους 92.090 υποψήφιους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας. Ακόμη 8.594 υποψήφιοι πέρασαν στα δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, σε σχέση με το 2020, εισήχθησαν σε ΑΕΙ 13.780 λιγότεροι υποψήφιοι (35.148 - 21.368). Πάντως, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν επηρεάζει τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και περνούν στη Σχολή/Τμήμα της επιλογής τους.

Με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια. Το 2020 υποψήφιος από ημερήσιο ΓΕΛ εισήχθη σε ΑΕΙ με 0,625/20 και από ημερήσιο ΕΠΑΛ με 2,7/20. Το 2021 η χαμηλότερη βάση εισαγωγής ΓΕΛ είναι 7,141/20 και στα ημερήσια ΕΠΑΛ 5,685/20. Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη πως το 95,98% των υποψηφίων των ΓΕΛ που ξεπέρασαν την ΕΒΕ και υπέβαλαν μηχανογραφικό, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ.

Από την ανάλυση προκύπτει ακόμη πως υπάρχουν Σχολές και Τμήματα που έχουν πολύ λιγότερους εισαχθέντες και αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, αυτό οφείλεται: 

  1. Στο συντελεστή ΕΒΕ που όρισαν τα ίδια και στις επιδόσεις των υποψηφίων 
  2. Στη μη επιλογή τους από τους υποψηφίους.

Επισημαίνεται ακόμη πως πάνω από 22.000 υποψήφιοι επέλεξαν ειδικότητες στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Μάλιστα, το 26% αυτών επέλεξαν ΔΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από αυτή της κατοικίας τους ενώ τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα δημόσια ΙΕΚ. Το σημαντικό με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, παράλληλου μηχανογραφικού για εγγραφή σε Δημόσια ΙΕΚ) που υλοποιήθηκε είναι πως οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους, βγαίνουν άμεσα κερδισμένοι, καθώς οι σπουδές και τα πτυχία θα έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, χωρίς να περιμένουν για κάποια ευκαιρία, μελλοντικά, και απασχόληση σε κάποιον τομέα που θα αρκεί, μονάχα, το απολυτήριο λυκείου, χωρίς να αναγνωρίζεται το πτυχίο. 

Και αυτό, επειδή αναβαθμίζονται τόσο το ΑΕΙ όσο και τα Δημόσια ΙΕΚ, που αποτελούν, πλέον, σοβαρή εναλλακτική, ενώ ενισχύονται σημαντικά και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ (έχουν εξασφαλιστεί σχεδόν 400 εκατ. ευρώ).