Μενού
kaldis-kypros
Παναγιώτης Καλδής | ΠΑΔΑ
  • Α-
  • Α+

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και μέλος του Προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ύστερα από πρόσκληση του Προεδρεύοντος της Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη συμμετείχε στις εργασίες της 33ης Γενικής Συνέλευσης τους που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό (27-01-2023).

Συμμετείχαν οι Πρυτάνεις από τα Κυπριακά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, University of Central Lancashire Cyprus, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Frederick University, European University, University of Nicosia και Philips University, όπως και εκπρόσωπος του  Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης υποδεχόμενος τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή ανάμεσα σε άλλα εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την ανοδική πορεία του στα Ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά δρώμενα.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε για τις διαπιστώσεις και μετέφερε ένθερμο χαιρετισμό των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ακολούθως, σε ειδική θεματική ενότητα, ενημέρωσε για την πορεία των Ελληνικών ΑΕΙ από την εφαρμογή του νόμου 4957/2022: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση. Επίσης, εξετάσθηκαν δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας των Ελληνικών με τα Κυπριακά ΑΕΙ σε τομείς εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και ανταλλαγών τεχνογνωσίας.

Ακόμη, στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση πολυεπίπεδης συνεργασίας, τα δυο Ιδρύματα μέσω των Πρυτάνεών τους υπέγραψαν διμερή συμφωνία διεύρυνσης της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λοιπής συνεργασίας.

Κυριότεροι τομείς ενδιαφέροντος είναι οι κοινές πολιτιστικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και  δραστηριότητες, οι συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, η κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, η τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και οι ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού και φοιτητών.