Μενού
kosobo - serbia
Συνοριακή γραμμή Κοσόβου - Σερβίας | Associated Press
  • Α-
  • Α+

Η ένταση ανάμεσα στο Κόσοβο και τη Σερβία, με αφορμή το ζήτημα των πινακίδων, δε θα μπορούσε να μην ήταν θέμα της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο στα συμπεράσματά του, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών, εξομάλυνση που θα επιτευχθεί προφανώς μέσω του διαλόγου και με τη διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ηγεσία του Ύπατου Εκπροσώπου.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόσφατη ευρωπαϊκή πρόταση να τεθεί η σχέση μεταξύ του Κοσόβου και της Σερβίας σε μια νέα και βιώσιμη βάση, ως μια ιστορική ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούν και τα δύο μέρη, μεταξύ άλλων με σκοπό την υλοποίηση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει το Κόσοβο και τη Σερβία να εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς όρους, τις υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών από τα έτη 2013 και 2015 για τη δημιουργία Ένωσης/Κοινότητας δήμων με σερβική πλειοψηφία.