Μενού
  • Α-
  • Α+

Τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης, για όσο διάστημα λειτουργούν σε αυτά δομές φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή, βάζοντας τέλος στις συνεχείς παρατάσεις του μέτρου η τελευταία εκ των οποίων έληγε τέλος Ιουνίου.

Διαβάστε ακόμη: ΦΠΑ: Μόνιμη μείωση σε Χίο, Λέρο, Σάμο, Κω και Λέσβο λόγω προσφύγων

Η ρύθμιση αφορά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και είχε προαναγγελθεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης μετά το τελευταίο Eurogroup, το οποίο αποσυνέδεσε για πρώτη φορά την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ από τον αριθμό των διαμενόντων στις δομές φιλοξενίας και τη μεταβλητότητα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. 

Πιο αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει ότι: «Επιτρέπεται, εφεξής, από 1/7/2021, χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξάρτητα των πληθυσμιακών κριτηρίων, η μείωση, με υπουργική απόφαση, των συντελεστών του Φ.Π.Α., κατά 30%, για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών [άρθρο 8 παρ.4 του ν.4375/2016 (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας κ.α.)]. (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται για ένα εξάμηνο και η τελευταία σχετική μείωση Φ.Π.Α λήγει στις 30.6.2021 με βάση τον μέσο ετήσιο αριθμό τον φιλοξενουμένων, προϋπόθεση, η οποία εφεξής καταργείται). Η προαναφερόμενη απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως εντός 3 μηνών από την παύση λειτουργίας κέντρου ή δομής, κατά τα προαναφερόμενα».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: «Με την προτεινόμενη διάταξη από 1.7.2021 μπορεί να παρατείνεται το καθεστώς μειωμένου Φ.Π.Α. στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο στην περίπτωση που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειας τους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και κάθε είδους δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, ήτοι δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, και όχι στην περίπτωση που ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στις ως άνω δομές κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της σχετικής απόφασης παράτασης υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε δομής».

Επισημαίνεται, δε, ότι οι εξάμηνες παρατάσεις του μέτρου στα εν λόγω νησιά του Αιγαίου αποτελούσαν πρόβλημα, καθώς σε αυτά κατασκευάζονται πολυλειτουργικές δομές υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών με αυξημένη ονομαστική χωρητικότητα σε σύγκριση με τα παλιά κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται σήμερα, ώστε να καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση του απρόβλεπτου αριθμού αφίξεων. Η αύξηση της ονομαστικής χωρητικότητας, η οποία δεν συνεπάγεται και την κάλυψή της, καθιστά τις περισσότερες φορές απίθανη την πλήρωση της προϋπόθεσης του υπερπληθυσμού. Επιπρόσθετα, η εξαμηνιαία αναθεώρηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή μεταβλητότητα του συντελεστή ΦΠΑ κάθε έξι μήνες, καθώς το κατώτατο όριο μιας περιόδου ενδέχεται να μην πληρούται και κατά το επόμενο εξάμηνο, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αριθμοί αφίξεων είναι ευμετάβλητοι.

Δείτε την τροπολογία εδώ

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.