Μενού
  • Α-
  • Α+

Ανοικτούς λογαριασμούς με την εφορία και εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι και το τέλος του μήνα, έχουν χιλιάδες πολίτες. Πριν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν έχουν κλείσει «μέτωπα» καθώς θα πρέπει να πληρωθούν:

  • η τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ
  • η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος (για όσους πλήρωσαν την πρώτη) ή πρώτη και η δεύτερη μαζί, από τους φορολογουμένους που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις έως τις 30 Αυγούστου.
  • η δεύτερη δόση Επιστρεπτέων Προκαταβολών από περίπου 700.000 επιχειρήσεις, ή οι δύο πρώτες δόσεις από όσες επιχειρήσεις έλαβαν παράταση έως το τέλος Αυγούστου

Εξάλλου, η διπλή παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις 2022 λήγει στις 30 Αυγούστου για τους περισσότερους φορολογούμενους, με τις δύο πρώτες δόσεις να πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΦΕΚ, μία συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών μπορεί να κάνει φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου χωρίς πρόστιμο.

Το δικαίωμα αυτό έχουν όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό εντός του 2021. Η συγκεκριμένη προθεσμία ισχύει για τους φορολογούμενους που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού για πρώτη φορά και η αίτηση τους εγκρίθηκε μέσα στο 2021.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση μέχρι 30 Αυγούστου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.