Μενού
 • Α-
 • Α+

Αυξημένες δόσεις κατά αρκετές δεκάδες ευρώ κάθε μήνα φέρνει η σημερινή αύξηση των επιτοκίων του ευρώ για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Μάλιστα, αν υπολογιστούν συνολικά οι αυξήσεις από το Καλοκαίρι του 2022, όταν και ξεκίνησε το «σπιράλ ανόδου» των επιτοκίων, οι δόσεις των στεγαστικών δανείων έχουν ανέβει κατά έως και περισσότερα από 3.500 ευρώ το χρόνο.

Η κερδοφορία των τραπεζών προκύπτει από τη διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και των επιτοκίων των δανείων. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2022 τα επιτόκια των καταθέσεων ήταν 0,05% με τα επιτόκια των δανείων να είναι στα 4,86% . Τον Νοέμβριο του 2022 τα επιτόκια των καταθέσεων ήταν 0,6%  με τα επιτόκιά των δανείων να είναι στα 4,89%, ενώ, τον Δεκέμβριο του 2022 τα επιτόκια των καταθέσεων ήταν 0,10% με τα επιτόκιά των δανείων να είναι στα 5,06%.

Στεγαστικό Δάνειο 100.000 € (κυμαινόμενο)

 • Διάρκεια εξόφλησης: 20έτη
 • Δόση Ιούνιο 2022: 560 €
 • Τέλη Ιανουαρίου 2023: 667 €
 • Νέα δόση Φεβρουαρίου: 695 €
 • Συνολική μηνιαία αύξηση: 135 €
 • Πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση: 1.620 €

Μέσα στο 2023:

Άλλες 4 αυξήσεις επιτοκίων

 • 16 Μαρτίου: 0,50 %
 • 4 Μαΐου: 0,25 %
 • 5 Ιουνίου: 0,25 %
 • 27 Ιουλίου: 0,25%

Έτσι, άμεσα χαμένοι από τη σημερινή αύξηση, αλλά και εκείνες που έχουν προηγηθεί είναι όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ήδη, ανάλογα με το ύψος του δανείου αλλά και τη διάρκειά του, η συνολική επιβάρυνση από τις μέχρι στιγμής αυξήσεις μπορεί να ξεπερνά και τα 3.500 ευρώ σε ετήσια βάση. Μάλιστα, αν τελικά συνεχιστεί η πολιτική του «ακριβού χρήματος», ακόμη και με μικρότερους ρυθμούς σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Υφιστάμενα δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,02%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,68%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,02%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 74 μονάδες βάσης στο 4,71%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,87%.