Μενού
  • Α-
  • Α+

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού, πρόκειται να εγκαταστήσει σύντομα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, που κινείται δραστήρια προς την κατεύθυνση αυτή. Ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση με εργολάβο για την υλοποίηση του έργου ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Δημήτρης Τσίκκης, επισημαίνοντας ότι «η δημοτική αρχή Ρόδου πιστή στις δεσμεύσεις της προχωρά στην υλοποίηση του έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100%». Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου, αναφέρει ο κ Τσίκκης, «υπογράψαμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και ο εργολάβος προβλέπεται να έχει εγκατασταθεί εντός του Οκτωβρίου με το έργο να ολοκληρώνεται στα τέλη του 2023».

Διαβάστε ακόμη: Πάτμος: Αδιευκρίνιστα τα αίτια της τραγωδίας στο λιμάνι - Νεκρός ο καπετάνιος του ρυμουλκού που βυθίστηκε

Πρόκειται για εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας των αντλιοστασίων και των δεξαμενών της ΔΕΥΑΡ, γεγονός που θα έχει πολλαπλά οφέλη. Με το ευφυές σύστημα η δημοτική επιχείρηση θα αποκτήσει τα εργαλεία απομακρυσμένου ελέγχου για τη διαχείριση των δεξαμενών και των αντλιοστασίων της για να μπορέσει να δίνουν τις ποσότητες του νερού και την απαιτούμενη ποιότητα προς τους δημότες.

Ειδικότερα τα έργα που θα γίνουν αφορούν:

  1. Την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης.
  2. Την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας.
  3. Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  4. Τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις Δημοτικές Ενότητες Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου, Καμείρου, Ατταβύρου, Αφάντου.
  5. Την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ρόδου.

Ακόμη, με το προτεινόμενο έργο θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 86 νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (37 Γεωτρήσεις, 13 Αντλιοστάσια και 35 Δεξαμενές) καθώς και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 55 υφιστάμενους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Γεωτρήσεις και Αντλιοστάσια). Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο, ο οποίος θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τους παραπάνω ΤΣΕ.

Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς, την στάθμη στις δεξαμενές αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα.

Στη συνέχεια, η τεχνική έκθεση αναφέρει το όφελος που θα έχει η ΔΕΥΑΡ από αυτή την εγκατάσταση. Συγκεκριμένα: Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων πινάκων ισχύος με ρυθμιστή στροφών (inverter) στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια καθώς και με την ανάπτυξη λογισμικών ενεργειακής βελτίωσης και εξοικονόμησης σε κάθε σταθμό.

Ακόμη, το λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης θα αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης επιλεγμένης μονάδας ή ομάδων ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες σε γεωτρήσεις ή δεξαμενές). Από τη λειτουργία αυτών των ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας θα προέλθει η Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των παραγωγικών μέσων και γενικότερα στην εξεύρεση τρόπων μείωσης της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε επίπεδο. Όμως έμμεσα η εξοικονόμηση της ενέργειας πραγματοποιείται και από την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των διαφόρων συστημάτων.