Μενού
  • Α-
  • Α+

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του αυτοκινητόδρομου θέτει πάντα στο επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία και το σεβασμό στο περιβάλλον. Στοχεύοντας στην ενεργειακή της ουδετερότητα έως το 2025, η Ολυμπία Οδός προχώρησε στη μέτρηση του ανθρακικού της αποτυπώματος για το 2021, χτίζοντας έτσι τις βάσεις για τη διαρκή του μείωση. 

Με σημείο εκκίνησης το 2018, οπότε υλοποιήθηκε η πρώτη φάση της αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED -σε 17 σήραγγες του αυτοκινητόδρομου- η στρατηγική της εταιρίας για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 60% στην Κακιά Σκάλα και κατά 80% στην Περιμετρική Πατρών, ενώ το ανθρακικό της αποτύπωμα μειώθηκε κατά 60% με περίπου 4.000 λιγότερους τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος. Επίσης, η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας αντιστοιχεί σε περίπου 10GWh, 6 GWh στην Περιμετρική Πατρών και 4 GWh στην Κακιά Σκάλα. 

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επόμενη φάση της αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών με LED στα ανοιχτά τμήματα του αυτοκινητόδρομου, ενώ το επόμενο διάστημα, θα εγκατασταθούν μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα κατά μήκος της οδού, με τα οποία αναμένεται να μηδενιστεί το ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2025. 

Επιπλέον, η Ολυμπία Οδός έχει επίσης αναπτύξει και υλοποιεί πιλοτικά από το 2019 το πρόγραμμα SMART TUNNEL. Το πρόγραμμα παρέχει μόνιμη παρακολούθηση του εξοπλισμού των σηράγγων μέσω αισθητήρων, διαβίβαση όλων των δεδομένων ασύρματα στο cloud μέσω «έξυπνων» κόμβων συλλογής δεδομένων και εισαγωγή στο σύστημα αναλυτικών στοιχείων συντήρησης. Ταυτόχρονα, αισθητήρες περιβάλλοντος μετρούν ανά πάσα στιγμή στοιχεία της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό της σήραγγας, όπως την ποιότητα του αέρα, την θερμοκρασία και την υγρασία.

Από το πρόγραμμα εξάγονται χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του εξοπλισμού και εντοπίζονται τυχόν προβλήματα πριν γίνουν πραγματικά εμφανή, επιτρέποντας τη στοχευμένη συντήρησή τους. Έτσι βελτιώνεται η ασφάλεια των χρηστών  του αυτοκινητοδρόμου αλλά και των εργαζομένων, ενώ αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης, εξοικονομώντας πόρους και εξασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός των σηράγγων συντηρείται σωστότερα. Μετά την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του, το SMART TUNNEL περνά πλέον στην επόμενη φάση του και επεκτείνεται σε 4 ακόμα σήραγγες. 

Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι διανύουν μία πολλά υποσχόμενη πορεία για την περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη και η Ολυμπία Οδός δείχνει να έχει πάρει σοβαρά το ρόλο της ως υπεύθυνου περιβαλλοντικά κοινωνικού εταίρου, προωθώντας θέματα αειφορικής κινητικότητας.