Μενού
  • Α-
  • Α+

Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά ακούμε τη λέξη «βιωσιμότητα». Για πολλούς, μπορεί ο όρος να αποτελεί απλά μία λέξη, αλλά στην πραγματικότητα η σημασία της περικλείει τόσα πολλά πράγματα που δε χωρούν στα 11 γράμματά της. Η βιωσιμότητα αποτελεί ένα πρότυπο παραγωγής, το οποίο ωφελεί όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον μέσω της προστασίας και διατήρησής του, όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί το «Α» και το «Ω» της ανθρώπινης και πλανητικής ύπαρξης, σε ατομικό, εταιρικό και συλλογικό επίπεδο, εξ ου και όλο και περισσότερες εταιρείες την τοποθετούν στον χάρτη τους ή τη μετατρέπουν σε βασικό πυρήνα της λειτουργίας τους. Βλέπουν μακριά και θέλουν να εξασφαλίσουν ότι προσφέρουν τα μέγιστα στην προστασία του μεγαλύτερου και βασικού μας σπιτιού, του φυσικού περιβάλλοντος.

Πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα είναι η ελληνική εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επιχειρηματική της λειτουργία και δραστηριότητα, καθώς αφουγκράζεται πως η μακροχρόνια ανάπτυξή της και, παράλληλα, η ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία του περιβαλλοντικού αποτυπώματος - των επιπτώσεων δηλαδή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη γη, το νερό και την ατμόσφαιρα-, γι’ αυτό και έχει θέσει ως στόχο τη συνεχή του μείωση. H εταιρεία υλοποιεί μελέτη υπολογισμού του συνολικού αποτυπώματος εκπομπών CO2 για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, με σκοπό τη θέσπιση στόχων που θα τεκμηριώνει την πολιτική αειφορίας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Αναλυτικότερα, εφαρμόζει τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων στο 50% του μεταφορικού της στόλου από το 2020 και σχεδιάζει τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το στόλο εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων του προσωπικού της. Παράλληλα, έχει αντικαταστήσει το σύνολο του φωτισμού της με λάμπες τεχνολογίας led, ενώ το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της, προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα.

Επένδυση στις οικολογικές συσκευασίες

Αν σκεφτούμε πόσα μπουκάλια πιάνουμε στα χέρια μας μέσα στην εβδομάδα, θα καταλάβουμε πόσες συσκευασίες σπαταλούνται και μαζί πόσα υλικά για την κατασκευή τους επιβαρύνουν το περιβάλλον. Είναι σημαντικό επομένως, οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών. 

H XHTOΣ ΑΒΕΕ έχει θέσει ως στόχο τις περιβαλλοντικά φιλικότερες συσκευασίες τόσο για τα προϊόντα που παράγει και εμφιαλώνει όσο και για αυτά που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης. Η εταιρεία είναι η πρώτη στον κλάδο της που έκανε χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού rPET σε φιάλες ΖΑΓΟΡΙ και rPE στις συσκευασίες pack ΖΑΓΟΡΙ. Η μείωση του πλαστικού στις συσκευασίες και η χρήση κατά 30% ανακυκλωμένου υλικού, ποσοστό 5% μεγαλύτερο από εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 5 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αποδεικνύει την ευθύνη που έχει αναλάβει η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ απέναντι στους πολίτες και στο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την αρχή της δέσμευσης της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για τη συνεχή μείωση πλαστικού στο σύνολο των προϊόντων ΖΑΓΟΡΙ.

Επίσης, είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της στην Ελλάδα, που έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας r-PET, με τον κορυφαίο Φορέα Επιθεωρήσεων- Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα TÜV HELLAS (TÜV NORD), χρησιμοποιώντας πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει πιστοποιήσεις για το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για όλα τα προϊόντα της.

Έμφαση στην προσφορά και την εκπαίδευση

Η αειφόρα δράση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ενισχύεται με τη συμμετοχή της στο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» από το 2013, υποστηρίζοντας την τοποθέτηση περιπτέρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε Δήμους της επικράτειας. Η σημασία της εν λόγω συνεργασίας είναι μεγάλη, καθώς υποστηρίζονται εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως η υλοποίηση πανελλήνιων εκπαιδευτικών διαγωνισμών ανακύκλωσης για μαθητές.

Ταυτόχρονα, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ συνέβαλε στη δημιουργία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε Αθήνα και Ιωάννινα, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές, για την ανακύκλωση, τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου και χαρτιού καθώς και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Και κάπως έτσι, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα, μέσα από την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, τη δημιουργία βιώσιμων συσκευασιών και την υλοποίηση δράσεων που προωθούν τη βιωσιμότητα, πως η ανάπτυξη της με γνώμονα τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι γι’ αυτήν προτεραιότητα.