Μενού
green
  • Α-
  • Α+

Φρένο στην καταστροφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων και άλλων απούλητων καταναλωτικών αγαθών αναζητά να βάλει η ΕΕ στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής για μείωση των απορριμμάτων μέσω της ενίσχυσης της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Οι υπουργοί ανταγωνισμού των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν πριν από δύο ημέρες το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορεύσει την καταστροφή απούλητων προϊόντων στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των κανόνων βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με την ΕΕ, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχουν τον τέταρτο υψηλότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στις 27 χώρες της μετά τα τρόφιμα, τη στέγαση και τις μεταφορές.

Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρόκειται να υποστηρίξει επίσημα τις προτάσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Το νέο πλαίσιο θα περιλαμβάνει αυστηρότερες απαιτήσεις για τα προϊόντα να είναι «πιο ανθεκτικά, αξιόπιστα, επαναχρησιμοποιήσιμα, αναβαθμίσιμα, επισκευάσιμα, ανακυκλώσιμα και ευκολότερα στη συντήρηση», ανέφεραν τα κράτη μέλη σε δήλωση ενώ τα αγαθά πρέπει να πωλούνται με ένα «ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος», το οποίο θα μπορούσε να είναι ένας κωδικός QR.

Πολλά άλλα καταναλωτικά αγαθά θα επηρεαστούν, αλλά θα υπάρξουν εξαιρέσεις για τρόφιμα, ζωοτροφές, φάρμακα και κτηνιατρικά προϊόντα. Τα αυτοκίνητα εξαιρούνταν επίσης καθώς οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον αντιμετωπίζονται με άλλους νόμους.

Όσον αφορά στην εφαρμογή του νέου κανονισμού, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, με λιγότερους από 250 εργαζόμενους, θα έχουν μια μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, θα εξαιρεθούν.