Μενού
  • Α-
  • Α+

Μια πολύ σημαντική καταδίκη για την Τουρκία εισηγήθηκε η Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από παρέμβαση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας σε σχέση με την οπισθοδρόμηση της γείτονος χώρας σε θέματα τοπικής δημοκρατίας, υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον διαχωρισμό των εξουσιών.

Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της «όχι μόνο για τη συνεχιζόμενη πρακτική της βίαιης απομάκρυνσης των εκλεγμένων δημάρχων στα νοτιοανατολικά της χώρας από τα καθήκοντά τους και για την εγκατάσταση διοικητικών υπαλλήλων που ορίζονται στη θέση τους από την κυβέρνηση, αλλά και για τη σύλληψη άλλων τοπικών εκπροσώπων».

Η Επιτροπή επίσης καταδικάζει ρητά την Τουρκία για την παράνομη και προκλητική συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου όπως και τις μονομερείς ενέργειές της στα κατεχόμενα στην περιοχή των Βαρωσίων. Σχετικά, το μέλος της Επιτροπής Περιφερειών και δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος, δήλωσε: «Δώσαμε μια πολύ σημαντική μάχη για να έχουμε αυτήν την καθαρή θέση απέναντι στην Τουρκία.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη με την απόφασή της αυτή αποδεικνύει ότι αποτελεί πυλώνα δημοκρατίας. Η Τουρκία έχει πάρει έναν κατηφορικό δρόμο σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Επίσης, είναι σαφής η  καταδίκη της Επιτροπής στις παράνομες και προκλητικές της ενέργειες σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Επιτροπή Περιφερειών προασπίζει έμπρακτα το Διεθνές Δίκαιο και την ειρήνη στην περιοχή».

Αναλυτικά, η εισήγηση της Επιτροπής Περιφερειών για την Τουρκία έχει ως εξής:

Όσον αφορά την Τουρκία:

  • Καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη σοβαρή οπισθοδρόμηση της Τουρκίας σε θεμελιώδεις τομείς του ευρωπαϊκού κεκτημένου και κυρίως το γεγονός ότι, μετά την έναρξη ισχύος των συνταγματικών τροποποιήσεων στην Τουρκία, η τοπική δημοκρατία αντιμετωπίζει μόνιμες και σοβαρές δυσλειτουργίες, η κατάσταση όσον αφορά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε. και το κράτος δικαίου έχει επιδεινωθεί σημαντικά και σημειώνεται αποδυνάμωση των αποτελεσματικών ελέγχων και του διαχωρισμού των εξουσιών στο πολιτικό σύστημα συνολικά.
  • Εκφράζει την ανησυχία της όχι μόνο για τη συνεχιζόμενη πρακτική της βίαιης απομάκρυνσης των εκλεγμένων δημάρχων στα νοτιοανατολικά της χώρας από τα καθήκοντά τους και για την εγκατάσταση διοικητικών υπαλλήλων που ορίζονται στη θέση τους από την κυβέρνηση, αλλά και για τη σύλληψη άλλων τοπικών εκπροσώπων.
  • Καλεί την Τουρκία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της τοπικής αυτονομίας και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, να απόσχει από μέτρα που παρεμποδίζουν τη λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας και είναι επιζήμια για το συνολικό δημοκρατικό κλίμα τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο·
  • Εφιστά την προσοχή στη ρητορική της Τουρκίας κατά της ΕΕ και καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας εναντίον 2 κρατών μελών της ΕΕ, συγκεκριμένα της Ελλάδας και της Κύπρου, διαπράττοντας σοβαρές και επίμονες παραβιάσεις κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους, καθώς και την άνευ προηγουμένου επιθετική ρητορική της Τουρκίας κατά των γειτόνων της, η οποία είναι πλήρως ασύμβατη με το καθεστώς της ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας·
  • Καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια και ζητεί την πλήρη τήρηση των αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή των Περιφερειών στηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ. Αναμένει το ίδιο και από την Τουρκία.
  • Επαναβεβαιώνει ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να επιδιώξει την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία μέσω του διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να καθιερώσει αμοιβαία επωφελή συνεργασία.
  • Συνιστά στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύσσεται στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ για άμεσες δράσεις που αναλαμβάνουν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι οποίες συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων στην Τουρκία. Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και πραγματικά από όλα τα κράτη μέλη, ενώ επισημαίνεται ότι παραμένει ουσιαστικής σημασίας η συνεργασία με όλα τα κράτη.

Ενώ, όσον αφορά στην  προστασία των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία, με την ίδια εισήγηση η Επιτροπή Περιφερειών καλεί την Αλβανία “να θεσπίσει ταχέως και να εφαρμόσει την εναπομένουσα νομοθεσία σχετικά με τον νόμο-πλαίσιο του 2017 για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων»

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Κάρναβος «η εισήγηση αυτή είναι πολύ σημαντική για την ελληνική μειονότητα της Βόρειας Ηπείρου, αφού αποδεικνύει ότι ο δρόμος της ενσωμάτωσης της Αλβανίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς περνάει μέσα από τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της».