Μενού
ypourgiko
Στιγμιότυπο από το Υπουργικό Συμβούλιο. | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τον ανασχηματισμό παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του για τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου, μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού συνέβησαν τα εξής:

1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) το Ψηφιακό τέλος συναλλαγών, β) την Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, τον εκσυγχρονισμό των θυγατρικών του και τη σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Με τις διατάξεις που εισηγείται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το Τέλος Χαρτοσήμου αντικαθίσταται από το Τέλος Συναλλαγής, το οποίο έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

• αντικαθιστά το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο,

• επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές που καθορίζονται ρητώς στον νόμο,

• αποκλείεται η επιβολή του σε συναλλαγές που υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους,

• επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,

• ρυθμίζει πολλά ζητήματα που το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο δεν είχε ρυθμίσει με σαφήνεια:

- υποκείμενο της φορολογικής υποχρέωσης

- υπόχρεος προς απόδοση του φόρου

- βαρυνόμενος με τον φόρο

• περιέχει ψηφιακή διαδικασία απόδοσης του τέλους,

• καταργεί πολλές περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου,

• θέτει ανώτατο όριο φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες κατηγορίες τέλους συναλλαγής.

Επιπλέον, με τις διατάξεις που εισηγείται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

• θεσπίζεται νέο, πιο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ,

• υιοθετείται μεγαλύτερη ευελιξία για τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ,

• διευρύνεται ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ,

• το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΧΣ απορροφώνται από την ΕΕΣΥΠ και συγχωνεύονται με αυτήν,

• συστήνεται Επενδυτικό Ταμείο, με σκοπό τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων.

2. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) τα Δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, β) τη Μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων, γ) την Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας.

3. Ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης και εισηγήθηκε την έγκριση επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αποτελεί μια σημαντική εθνική στρατηγική με στόχο:

α) την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη χώρα

β) την ενίσχυση των δικλείδων διαφάνειας και λογοδοσίας στη δράση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και

γ) την προάσπιση του Κράτους Δικαίου

Για πρώτη φορά, η παρούσα κυβέρνηση με τον Ν. 4915/2022 θέσπισε την έγκριση και την ετήσια παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο δείχνοντας στην πράξη την ισχυρή δέσμευσή μας να ακολουθήσουμε διεθνείς καλές πρακτικέςπροκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο της δημόσιας πολιτικής.

Ο Σχεδιασμός της Στρατηγικής έγινε στη βάση ευρείας διαβούλευσης με φορείς πολιτικής, επαγγελματικές ενώσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Εθνικό Σχέδιο

Αναπτύσσεται σε 3 Μέρη: Έλεγχος - Πρόληψη - Ευαισθητοποίηση και έχει τετραετή ορίζοντα εφαρμογής.

Η αρχική έκδοση περιλαμβάνει 129 δράσεις σε κρίσιμες θεματικές όπως τα δημόσια οικονομικά, η διαχείριση των ενωσιακών πόρων του ΕΣΠΑ & του ΤΑΑ, η Υγεία, η Δικαιοσύνη, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η βελτίωση των ικανοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά δεδομένα της περιόδου 2022 - 2023

• Το ποσοστό ενεργοποίησης του Σχεδίου ανέρχεται σήμερα στο 89% (47 Ολοκληρωμένες Δράσεις και 68 Δράσεις που εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό σε σύνολο 129).

• 36% του συνόλου των δράσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί (47 σε σύνολο 129)

• 54% του συνόλου των δράσεων (68 δράσεις) υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό

• 14 δράσεις δεν έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Εξ αυτών 9 δράσεις έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης (μετά το 2023) και 5 δράσεις αντιμετωπίζουν ελεγχόμενες καθυστερήσεις κυρίως λόγω χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Σήμερα 2 χρόνια μετά την έναρξη της υλοποίησης, η Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς εξελίσσεται ομαλά και παράγει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

4. Ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ετήσια έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δεκαεννέα κωδικοποιήσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός περαιτέρω κωδικοποιήσεων σε ζητήματα της ύλης του συνόλου σχεδόν του Υπουργείου.

5. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τα έργα για: α) την Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Λέσβου, β) την Κατασκευή έργων ύδρευσης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και γ) την Επέκταση Ιόνιας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα - Κακαβιά.

Τα έργα αυτά βρίσκονται σε τροχιά άμεσης υλοποίησης και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 568,2 εκ. ευρώ.

• Η «Κατασκευή Φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 113,2 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24.000κ.μ./ημέρα πόσιμο νερό (στο 1οστάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο, από το φράγμα Τσικνιά. Εκτιμάται ότι το έργο θα εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους.

• Η «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας - 'Αρτας - Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 145 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 104 χλμ., από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Λούρου μέχρι τη Λευκάδα. Προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης οικισμών στις Περιφερειακές Ενότητες 'Αρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται ξεπερνά τους 150.000 κάτοικους.

Τα δύο παραπάνω έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί, έχει εγκριθεί η κατακύρωσή τους και έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

• Η «Επέκταση Ιόνιας Οδού, τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 310 εκατ. ευρώ.

Ο οδικός αυτός άξονας, μήκους 69,5 χλμ, είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων.

Το «Ιωάννινα Κακαβιά» βελτιώνει τη συνδεσιμότητα της ΠΕ Ιωαννίνων με την υπόλοιπη Ελλάδα συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, ενώ αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου της χώρας από την Αλβανία και κατ' επέκταση τα Δυτικά Βαλκάνια.

6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα.

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA