ΥΓΕΙΑ
28/07/2021 14:41

Βιοτεχνολογία: Διευρύνονται οι ορίζοντες για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κείμενο: Έφη Τσιβίκα
Βιοτεχνολογία: Διευρύνονται οι ορίζοντες για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(πηγή: Shutterstock)
Ανάγνωση:

Σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη της καινοτομίας στην υγεία, διαθέτει η χώρα μας, εάν ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες από τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών, έτσι ώστε να αρθούν οι υφιστάμενοι φραγμοί και να προωθηθεί ο τομέας.

Διαβάστε ακόμη: Νέας γενιάς εμβόλια: Αποτελεσματικότερα στις μεταλλάξεις – Πρόληψη μελλοντικών πανδημιών

Ειδικά όσον αφορά στη Βιοτεχνολογία, η οποία αποτελεί παγκόσμια τάση με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, το ευρέως αναγνωρισμένο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Ελλάδα αποτελεί εχέγγυο για μια επιτυχημένη πορεία.

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και οι ανάγκες που διαμορφώνονται μέσα από τις τάσεις της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάγκη για καλύτερη πρόληψη, διαχείριση και θεραπεία χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, άνοια, αυτοάνοσα νοσήματα και καρκίνος είναι μεγάλη και αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής.

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην εξατομικευμένη Ιατρική, όπου οι τεχνικές Βιοτεχνολογίας θα παίξουν καίριο ρόλο, δημιουργώντας προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.

Πέραν των μεγάλων διεθνών εταιρειών, οι μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να έχουν ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη της ζωτικής σημασίας βιομηχανίας της Βιοτεχνολογίας, εάν διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Καταλύτης η υποστήριξη

Η σημασία της υποστήριξης και της προώθησης της καινοτομίας στον τομέα της Υγείας και των Βιοεπιστημών καταδείχτηκε και με την πανδημία, καθώς παρείχε τα βασικά εργαλεία για τον έλεγχο της υγειονομικής κρίσης αλλά και αναμένεται, μέσω των εμβολίων, να βάλει την τελεία στην ιστορική περιπέτεια που έχει ανατρέψει τα παγκόσμια υγειονομικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

Πολύτιμος αρωγός στην ανάπτυξη των τομέων αυτών στη χώρα μας αναδεικνύεται το Hellenic BioCluster (HBio), ο πρώτος και μεγαλύτερος Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας.

Δημιουργήθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του δικτύου διάχυσης τεχνολογίας ΠΡΑΞΗ, με σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην ελληνική βιο- φαρμακευτική επιχειρηματικότητα.

Εδώ και 15 χρόνια συνδέει βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς εταίρους, με στόχο τη στήριξη και την προώθηση της καινοτομίας αλλά και την έμπρακτη συνδρομή της επιστήμης στην κοινωνία και την οικονομία. Συμμετέχει ενεργά σε δημόσιες διαβουλεύσεις και στη χάραξη πολιτικής για φλέγοντα θέματα, όπως η διαχείριση της πανδημίας, τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πλέον, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, κορυφαία πανεπιστήμια, εταίρους από τη φαρμακευτική και βιοτεχνολογική βιομηχανία με σημαντική πολυετή παρουσία στην αγορά αλλά και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων.

«Κύριο στόχο του cluster μας αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοτεχνολογίας και των Τεχνολογιών Υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το HBio δρα καταλυτικά στη δικτύωση του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών (ιδιωτικών και δημοσίων) με σκοπό να εμπνεύσει τη συνεργασία και να αναδείξει τη μεταφραστική έρευνα στην Ελλάδα. Έχει πλέον καταστεί σαφές σε όλους ότι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο είναι μέσω των συνεργειών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύ περισσότερο εξωστρεφείς και επιδιώκουν την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας, εμπειριών και δεξιοτήτων, διαδικασία που διευκολύνεται και προάγεται σημαντικά μέσω του HBio», αναφέρει στο Insider η πρόεδρος του Hellenic BioCluster και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Pharmassist Ltd, Ιωάννα Κούκλη.

Η αναπτυξιακή τάση που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνει ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων Βοτεχνολογίας της χώρας μας και, ειδικά στη φαρμακοβιομηχανία, δίνει το έναυσμα να επεκτείνει τη δραστηριότητά της από το κομμάτι των γενοσήμων στο οποίο παραδοσιακά δραστηριοποιείται, στην καινοτομία.

«Τα μηνύματα για το μέλλον τόσο της Βιοτεχνολογίας καθαυτής όσο και της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας του κλάδου στην Ελλάδα, είναι αισιόδοξα καθόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθένας με τη δική του συνεισφορά και πρωτοβουλία, παραμένουν προσηλωμένοι στον κοινό αυτό και μεγαλειώδη για τη χώρα μας στόχο. Η συνολική επένδυση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας διπλασιάστηκε την εξαετία 2012-2018 συγκριτικά με την περίοδο 2005-2011. Από την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη θεραπεία ανίατων μέχρι πρότινος ασθενειών ως τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου DNA και την εξατομικευμένη Ιατρική, η βιομηχανία της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου».

Υποστήριξη σε κάθε στάδιο

Σήμερα, το HBio, αριθμεί συνολικά 65 μέλη, τα οποία προέρχονται από τους τομείς της Υγείας, της Βιοτεχνολογίας και των Βιοεπιστημών γενικότερα, τόσο από το βιομηχανικό, επιχειρηματικό όσο και από τον ακαδημαϊκό χώρο, παρέχοντας ένα ευρύ πεδίο δράσεων και υπηρεσιών:

  • Ενισχύει το οικοσύστημα
  • Διευκολύνει τη δικτύωση και τις συνέργειες μεταξύ των μελών του
  • Στηρίζει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισμούς από το στάδιο εύρεσης χρηματοδότησης ως το στάδιο διάχυσης της τεχνολογίας
  • Ενισχύει την εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα
  • Συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς δράσεις
  • Συμμετέχει ενεργά σε δημόσιες διαβουλεύσεις και στη χάραξη πολιτικής για θέματα της επικαιρότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Συνεισφέρει στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προγραμμάτων (όπως σεµινάρια, µαθήματα επιµόρφωσης, προγράμματα mentoring και coaching)
  • Προωθεί την ανταλλαγή και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας αλλά και της επιχειρηματικότητας.

Υποστήριξη στην πράξη

Ήδη υπάρχουν πολλά παραδείγματα που «αποτυπώνουν» τη συνεισφορά του HBio στην ανάπτυξη των μελών του, εκ των οποίων, σημειωτέον, το 50% προέρχεται από την περιφέρεια.

«Η εταιρεία μας, Lime Technology, δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο, αυτόν της Βιοτεχνολογίας, όπου το λεγόμενο “valley of death”, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την έρευνα για την παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας μέχρι τη διάθεσή του στην αγορά είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Για το λόγο αυτό, για να ξεπεραστεί το valley of death και οι ιδέες να μη χαθούν στη φάση της έρευνας ή σε ένα πρώτο γύρο χρηματοδότησης, αλλά να μετατραπούν σε δυνατά προϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν θετική επίπτωση στην αγορά και να ενδυναμώσουν τη θέση της εταιρείας μας έναντι του ανταγωνισμού, βρίσκουμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεισφορά του HBio. Έχουμε ανάγκη από έναν δυνατό και με κύρος οργανισμό που μπορεί να μας υποστηρίξει σε εύρεση συνεργατών, χρηματοδοτήσεων αλλά και σε σωστό coaching για εύρεση των κατάλληλων δικτύων διανομής των υπηρεσιών μας στο εξωτερικό», δηλώνει στο Insider ο συνιδρυτής και Business Management Director της νεοφυούς Lime Technology, Χρήστος Μπέλλος.

«Η συμμετοχή της BIOEMTECH στο ΗΒio μας έφερε σε επαφή με μεγάλο αριθμό εταιριών όλων των μεγεθών και από όλο το φάσμα των επιστημών υγείας. Η αλληλεπίδραση αυτή μας επιτρέπει να διευρύνουμε καθημερινά τους ορίζοντές μας για τις δυνατότητες και προοπτικές μιας εταιρίας που ξεκίνησε από το χώρο των ερευνητικών προγραμμάτων και επεκτείνεται συνεχώς στους τομείς της παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων προϊόντων διεθνώς», αναφέρει στο Insider ο συνιδρυτής και CEO της BIOEMTECH, Γεώργιος Λούδος, ο οποίος είναι και μέλος του ΔΣ του HBio.

Σημειώνεται ότι το HBio είναι ο πρώτος ελληνικός φορέας που έγινε μέλος του EuropaBio. Το EuropaBio περιλαμβάνει πάνω από 2.600 εταιρείες Βιοτεχνολογίας και έχει επιρροή στη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του έχουν άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες πιθανούς συνεργάτες πανευρωπαϊκά αλλά και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για ζητήματα Βιοτεχνολογίας, μέσω του cluster.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κείμενο: Έφη Τσιβίκα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ