Μενού
EODY
ΕΟΔΥ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του προέδρου του, Θεοκλή Ζαούτη, επιλέχθηκε να ενταχθεί στα έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ειδικής Ομάδας για την Υγεία. Η νέα αυτή ομάδα είναι ένα εργαλείο, που αποτελείται από ηγέτες του κλάδου και σκοπός της είναι να προωθήσει την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας μέσα από συναντήσεις υψηλού επιπέδου με ομάδες εργασίας, αλλά και δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον στόχος είναι η χάραξη της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Η τροποποιημένη εντολή του ECDC που δημοσιεύθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει τη δημιουργία του European Health Task Force (EUHTF), που θα συσταθεί και θα συντονιστεί από το ECDC σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ και διεθνείς οργανισμούς. Το ECDC συγκροτεί μια ομάδα εργασίας για την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών σχετικά με τη θέσπιση των όρων αναφοράς του EUHTF, τη λειτουργία και τους όρους εργασίας. Το EUHTF θα παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ, τις χώρες εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς για την έγκαιρη ετοιμότητα και απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια επιδημιών και κρίσεων. 

Έπειτα από διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα (μέσω του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Προέδρου καθ. Θεοκλή Ζαούτη) επιλέχθηκε να ενταχθεί στα έξι κράτη μέλη της Ομάδας Εργασίας (EUHTF). Η Ευρωπαϊκή Ειδική Ομάδα για την Υγεία (EUHTF) συστάθηκε έπειτα από την επιτυχημένη έναρξη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για την Υγεία τον περασμένο Δεκέμβριο του 2020. Το European Health Task Force είναι ένα ‘’εργαλείο’’ που περιλαμβάνει ηγέτες του κλάδου, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς. 

Ο σκοπός της νέας Ευρωπαϊκής Ειδικής Ομάδας για την Υγεία

Σκοπός της είναι να προωθήσει την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας μέσω συναντήσεων υψηλού επιπέδου με ομάδες εργασίας καθώς και δημόσιων διαβουλεύσεων. Στόχος δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός μεγαλύτερου δικτύου υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και η δυνατότητα καθοδήγησης της διαδικασίας χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα έξι κράτη μέλη που επιλέχθηκαν είναι:

  • Ισπανία (Bernardo Guzmán Herrador)
  • Γερμανία (Claudia Siffczyk)
  • Νορβηγία (Emily MacDonald)
  • Φινλανδία (Otto Helve)
  • Πορτογαλία (Paula Vasconcelos
  • Ελλάδα (Θεοκλής Ζαούτης)