Μενού
karkinos
Καρκίνος | Shuttestock
 • Α-
 • Α+

Κοινές προτάσεις για την δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο κατέθεσαν εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών, της ιατρικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και ο φαρμακευτικός κλάδος στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Υγείας.  Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις βέλτιστες θεραπείες.

«O καρκίνος δεν αποτελεί απλά μια ασθένεια. Με 68.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο και 33.000 θανάτους ο καρκίνος ευθύνεται για το 25% των θανάτων στην χώρα μας. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διαγνώσεις καρκίνου δεν πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη την περίοδο της πανδημίας, γεγονός που αν δεν λάβουμε δράση άμεσα υπάρχει κίνδυνος να επιφέρει καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του καρκίνου κατά μια σχεδόν δεκαετία και να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια “ευρωπαϊκή επιδημία καρκίνου”», αναφέρει μεταξύ άλλων η «Λευκή Βίβλος», την οποία συνέταξε η ομάδα εργασίας του Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) για τον Καρκίνο.

Ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι η Δημόσια Υγεία, η πρόσβαση στην καινοτομία και η προσωποποιημένη φροντίδα των ασθενών αποτελούν κεντρικούς πυλώνες των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (EU beating Cancer Plan) αποτελεί την πρώτη (και ίσως την τελευταία) ολοκληρωμένη ολιστική αντιμετώπιση της νόσου, ξεκινώντας από την πρόληψη και φτάνοντας στην ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και των επιζώντων, αλλά και των φροντιστών τους.  Στο πλαίσιο αυτό, και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), προτρέπει να αποτελέσει αυτή η δράση την αρχή της συνδιαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης, διαχείρισης και καταπολέμησης του καρκίνου, πάντα με επίκεντρο τον ασθενή.

Οι προτάσεις των φορέων

Συνοπτικά οι προτάσεις όλων των φορέων περιλαμβάνουν:

 1. Δημιουργία μηχανισμών με στόχο τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση του καρκίνου
 2. Ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Καρκίνου
 3. Θεραπεία (Το νέο κύμα επιστημονικής καινοτομίας και η ιατρική ακρίβεια δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο εξατομικευμένων επιλογών στις θεραπείες για τον καρκίνο).
 4. Πλαίσιο αξιολόγησης και αποζημίωσης εξετάσεων ανίχνευσης βιοδεικτών
 5. Αναγνώριση της αξίας και των οφελών των Κλινικών Μελετών
 6. Θέσπιση μετρήσιμων στόχων
 7. Ταμείο Καινοτομίας (Η ραγδαία εξέλιξη της καινοτομίας καθιστά απαραίτητη την εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης).
 8. Ενθάρρυνση και ενίσχυση συνεργατικών μορφών στη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών παρεμβάσεων

«Η αντιμετώπιση του καρκίνου, ως εθνική προτεραιότητα, αποσκοπεί στη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας», αναφέρεται σε ανοιχτή επιστολή που συνυπογράφουν οι επικεφαλής των φορέων.

Οι προτεραιότητες της «Λευκής Βίβλου» 

Οι βασικές προτεραιότητες που καταθέτει η «Λευκή Βίβλος» του ΣΦΕΕ για τον Καρκίνο, οι οποίες προκύπτουν από το διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβάνουν επιγραμματικά:

 1. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο: Να θέσει στο επίκεντρο την διασφάλιση της ίσης και ισότιμης πρόσβασης όλων των ασθενών στην πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση, τις θεραπείες, την καινοτομία και τα οφέλη της εξατομικευμένης ιατρικής.
 2. Δημιουργία μηχανισμών με στόχο τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου που προκαλούν την εμφάνιση του καρκίνου.
 3. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καρκίνου.
 4. Πλαίσιο αξιολόγησης και αποζημίωσης εξετάσεων ανίχνευσης βιοδεικτών.
 5. Δημιουργία διυπουργικής επιτροπής για τον καρκίνο.
 6. Εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου αναφορικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.
 7. Αναγνώριση της αξίας και των οφελών των Κλινικών Μελετών.
 8. Ταμείο Καινοτομίας (Η διασφάλιση επιπρόσθετου προϋπολογισμού για τις καινοτόμες θεραπείες αποτελεί βασικό εργαλείο για την συνεχή, αποτελεσματική και βιώσιμη πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου).

«Η αντιμετώπισή του καρκίνου, ως εθνική προτεραιότητα για την χώρα μας, μέσα από τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, αποσκοπεί στη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, ενώ αφορά κάθε μέλος της κοινωνίας μας. Η, σχεδόν εδώ και μια δεκαετία, απουσία ενός ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης του καρκίνου λειτουργεί ανασταλτικά στην απόδοση του μέγιστου οφέλους των παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο υγείας του πληθυσμού όσο και αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη «Λευκή Βίβλο» του ΣΦΕΕ.