Μενού
 • Α-
 • Α+

Τα αναλώσιμα που χορηγούνται χωρίς συμμετοχή, ανά κατηγορία πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ), περιλαμβάνει νέος πίνακας του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Όπως ορίζεται στο νέο πίνακα, τον οποίο ανάρτησε και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) προς ενημέρωση των φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας, τα αναλώσιμα διατίθενται ως εξής:

Πάσχοντες με ΣΔ Τύπου Ι - Μερική ή ολική παγκρεαεκτομή ή σοβαρή βλάβη παγκρέατος που έχουν οδηγήσει σε ΣΔ - ΣΔ με αντλία ινσουλίνης

 • έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
 • έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος
 • έως 200 σκαρφιστήρες/μήνα
 • έως 200 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 200 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/μήνα.
 • Σε περίπτωση που ο ασθενής φέρει αντλία ινσουλίνης χορηγούνται έως 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα/έτος (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης) ή έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/έτος.
 • α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς καταγραφής και τα αναλώσιμα του ή β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμα του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης.
 • Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και σκαρφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα.
 • Αντλία ινσουλίνης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων

Αναλώσιμα αντλίας ινσουλίνης:

 • καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης έως 10 σε αντλίες τύπου patch ή έως 15 σε συμβατικές αντλίες (σετ καθετήρα και σωλήνα)/μήνα
 • έως 15 δεξαμενές για συμβατικές αντλίες/μήνα
 • έως 4 μπαταρίες για συμβατικές αντλίες/μήνα

Ασθενείς με ινσουλινοθεραπευόμενο ΣΔ Τύπου 2

 • έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
 • έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος
 • έως 100 σκαρφιστήρες/μήνα
 • έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/μήνα.

Πάσχοντες από ΣΔ Τύπου 2 που λαμβάνουν αγωγή με δισκία

 • έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο
 • έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο

Πάσχοντες από ΣΔ Τύπου 2 που λαμβάνουν ενέσιμη αγωγή εκτός ινσουλίνης

 • έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο
 • έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο
 • έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/δίμηνο για τους ασθενείς που λαμβάνουν GLP-1 ανάλογα, τα οποία δεν φέρουν ενσωματωμένη βελόνα στην προγεμισμένη σύριγγα

Πάσχοντες από ΣΔ Τύπου 2 που αντιμετωπίζονται με δίαιτα

 • έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/τρίμηνο
 • έως 50 σκαρφιστήρες/τρίμηνο

Χορηγούμενα ήδη σε ΣΔ Κύησης

 • έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
 • έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών
 • έως 150 σκαρφιστήρες/μήνα
 • έως 150 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 150 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/μήνα
 • α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμα του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος.

Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς καταγραφής και τα αναλώσιμα του ή εναλλακτικά:

 • ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμα του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης.

Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και σκαριφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα. Τα ανωτέρω συστήματα χορηγούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της κύησης.