Μενού
Νοσοκομείο
Νοσηλεύτρια περιμένει μέσα σε διάδρομο νοσοκομείου | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σε ένα αναγκαίο βήμα για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ προχωρά το υπουργείο Υγείας, θέτοντας τις βάσεις για την ανάδειξη προτύπων ποιότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, δρομολογεί τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας και υπηρεσιών υγείας, ένα έργο ύψους 20 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί από το αρμόδιο γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα.

Η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας είναι μία από τις προτεραιότητες της χώρας, βάσει του «Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025». Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου βασική προϋπόθεση είναι η δυνατότητα μέτρησης και αξιολόγησης της ποιοτικής απόδοσης της φροντίδας υγείας και των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς υγείας στη χώρα. 

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πλαισίου Μέτρησης & Αξιολόγησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και των υπηρεσιών που παρέχονται από Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα» αφορά: 

  • Στην ανάπτυξη τεκμηριωμένου μεθοδολογικού οδηγού για τη θέσπιση μόνιμων διαδικασιών καταγραφής και μέτρησης βασικών δεικτών ποιοτικής απόδοσης, σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών, τις ανάγκες υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας, στo πλαίσιo της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων, της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας, της δημόσιας υγείας, της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων από ουσίες. Επίσης, σχετικά με τη διασφάλιση αφενός της λήψης και αξιολόγησης ανατροφοδοτήσεων από τους ασθενείς, αφετέρου της αναγνώρισης της συμμετοχής των ασθενών και των οικογενειών τους, 
  • Στην υποστήριξη της εφαρμογής ποιοτικών συστημάτων υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα οποία θα μεγιστοποιούν την αξία της φροντίδας υγείας, μέσω εξορθολογισμού δαπανών και διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης για όλους ανεξαιρέτως στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
  • Στη διάχυση των προτύπων ποιότητας υγείας, που θα προκύψουν μέσω του Έργου, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής περιφέρειας του Π.Ο.Υ. που αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις με την Ελλάδα. 

Με την «εγγύηση» του ΠΟΥ

Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει το «Γραφείο Ποιότητας της Περίθαλψης & Ασφάλειας των Ασθενών» του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι θα διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίησή του, μέσω της εμπειρίας, του κύρους και της εξειδίκευσης του Π.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι ο Π.Ο.Υ. είναι η καθοδηγητική και συντονιστική αρχή για την υγεία στα Ηνωμένα Έθνη, υπεύθυνη για την παροχή ηγεσίας σε παγκόσμια θέματα υγείας, τη διαμόρφωση της ατζέντας έρευνας για την υγεία, τον καθορισμό κανόνων και προτύπων, τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων επιλογών πολιτικής, την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χώρες και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων στον τομέα της υγείας.

Οι προσδοκίες από το έργο είναι μεγάλες, καθώς εκτιμάται ότι θα οδηγήσει:

  • στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και των υπηρεσιών που παρέχονται από όλους τους διαφορετικούς τύπους φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, από την πρόληψη έως και τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έως και τη νοσοκομειακή περίθαλψη
  • στη σταδιακή ανάδειξη της Ελλάδας σε πρωταθλητή της ποιότητας στην υγεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ., μέσα από την αξιοποίηση της νέας εργαλειοθήκης προτύπων ποιότητας για τα συστήματα υγείας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται στο σύνολό της από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 01/06/2023 και ως ημερομηνία λήξης η 31/12/2025.

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA