Μενού
 • Α-
 • Α+

Η έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών από το υπουργείο Οικονομικών,  δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων. Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διαβάστε επίσης: ΕΦΚΑ: Έρχεται πενταψήφιος αριθμός για τους πολίτες μέσα στο καλοκαίρι 

Αντίστοιχα για τις τράπεζες ο μέγιστος αριθμός δόσεων της ρύθμισης για αποπληρωμή της οφειλής είναι οι 420 δόσεις. Βέβαια σε αυτόν τον αριθμό δόσεων μπορούν να φτάσουν οφειλές που προέρχονται από εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις.

Ετσι οι ρυθμίσεις θα γίνονται πλέον αυτόματα, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση υπαλλήλου, χωρίς κόστος και γραφειοκρατία με έναν αλγόριθμο μέσα από τον υπολογιστή.

Οι 6 προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην πλατφόρμα, όπως τίθενται και από το άρθρο 7 του Ν. 4738/2020, είναι:

 1. Να μην οφείλεται τουλάχιστον το 90% των συνολικών οφειλών σε έναν χρηματοδοτικό φορέα.
 2. Να μην είναι το σύνολο των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ.
 3. Να μην έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή αίτηση για την υπαγωγή σε άλλο καθεστώς ρύθμισης οφειλών (π.χ. νόμος Κατσέλη).
 4. Να μην υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών με προηγούμενο καθεστώς.
 5. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, να μην έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.
 6. Ο οφειλέτης που έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές θα πρέπει να επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

Οι κανόνες

Ο νόμος θέτει σε τράπεζες και διαχειριστές δανείων συγκεκριμένους κανόνες ρύθμισης οφειλών, όπως:

 • Ικανότητα αποπληρωμής. Δηλαδή, ο οφειλέτης πρέπει να πληρώνει βάσει των εισοδημάτων του καθώς και αυτών των εγγυητών του.
 • Αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή. Δηλαδή, κανένας πιστωτής δεν δύναται να λάβει λιγότερα χρήματα από όσα θα λάμβανε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών του.
 • Σύμμετρη ικανοποίηση πιστωτών. Δηλαδή, τα χρήματα του οφειλέτη πρέπει να μοιραστούν αναλογικά, έτσι ώστε να καλύψουν όλους τους πιστωτές (δημόσιου και χρηματοπιστωτικού τομέα).