Μενού
pasxalina
Πασχαλινά | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Το Δώρο Πάσχα είναι ο μισός μηνιαίος μισθός του εργαζομένου, αν ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Αν η σχέση εργασίας του μισθωτού με τον εργοδότη δεν είχε διάρκεια όλο το προαναφερόμενο διάστημα, είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, είτε λόγω απόλυσης, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία Δώρου, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

  • Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
  • Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα.

Το Δώρο Πάσχα οφείλει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, φέτος στις 12 Απριλίου. Οι εργοδότες βέβαια, μπορούν αν το επιθυμούν να το καταβάλλουν και νωρίτερα.

Για να υπολογίσετε το δώρο Πάσχα πατήστε ΕΔΩ

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται

Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας). Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.