Μενού
  • Α-
  • Α+

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και η διοίκηση της Ολυμπίας Οδού αναφέρει ότι ο βράχος αποκολλήθηκε σε σημείο εκτός των ορίων ευθύνης της εταιρείας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συγκρότησε επιτροπή διερεύνησης της διακοπής κυκλοφορίας στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, το πρωί της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Κώστα Καραμανλή, η επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 4663/2020 και θα υποβάλει το πόρισμα της ,το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι ημερών. Έργο της είναι η διερεύνηση και εξακρίβωση των αιτίων της διακοπής της κυκλοφορίας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας στο ρεύμα προς Αθήνα κατά την 1η Δεκεμβρίου 2022 μετά την εκδήλωση των δυσμενών καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία ΑΡΙΕΛ). Επίσης θα αναλάβει τον επιμερισμό και καταλογισμό τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών στους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού.

 

Σύμφωνα με την απόφαση «προς τον σκοπό επιτέλεσης του έργου της, η Επιτροπή Διερεύνησης δύναται να πραγματοποιεί αυτοψίες, να καλεί σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς και να ζητεί από αυτούς κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να συνδράμουν την Επιτροπή Διερεύνησης θέτοντας αμελλητί στην διάθεσή της κάθε στοιχείο και έγγραφο που είναι αναγκαίο ή που ζητείται από αυτήν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η μη χορήγηση των ζητηθέντων στοιχείων προς την Επιτροπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη».

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας, μιλώντας στην ΕΡΤ ο βράχος έπεσε από 100 μέτρα ύψος σε περιοχή εκτός των ορίων παραχώρησης του έργου.